eestiveneinglise
Uudised

kulupoletamine-sMöödunud aasta 1. septembril jõustunud tuleohutuse seaduse § 16 keelab kuluheina põletamise Eestis aastaringselt.

Anna oma panus kulupõlengute vähendamiseks!

  • Hoolda ja hari oma maad niimoodi, et ohtlik kulupõletamine ei oleks üks Sinu kevadtöödest!
  • Selgita oma järeltulijatele kuluheina süütamisest tulenevaid ohte!
  • Lõkke põletamisel järgi tuleohutusnõudeid ja ära jäta tuld järelevalveta!
  • Õigusrikkumisi märgates teata nendest Keskkonnainspektsiooni tel 1313!

Karistusseadustiku järgi ootab looduses tuleohutusnõuetest üleastujaid trahv. Metsas või mujal looduses tuleohu tekitamise või tuleohutuse tagamise või tule leviku tõkestamise nõuete eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni kakssada trahviühikut (üks trahviühik = neli eurot) või arestiga. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

 

Loe lisa...

Vaata Põhjakeskuse esimese Ostuöö videot! 2009. aasta maikuu Ostuööl esines Ivo Linna koos ansambliga Supernova!

Lehekülg 76 / 76

76
Järgmine
Lõpp